FOGRA - TWOJA OFICYNA WYDAWNICZA

 

 

Fogra

 

 

Rozmiar: 11250 bajtów

WYRÓŻNIENIA

Zobacz kto i w jaki sposób nagradzał i wyróżniał nasze publikacje

KONTAKT

Napisz do nas. Dzięki Twoim uwagom nasze strony i nasze publikacje mogą być jeszcze lepsze

 

 

Nagrody i wyróżnienia

Grudzień 2001 - "Wielka Historia Polski" - Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca

kup Wielką Historię Polski

16.01.2002 Ofizyna Wydawnicza Fogra została uhonorowana nagrodą Krakowskiej Książki Miesiąca grudzień 2001 za "Wielka Historia Polski".


Uczeni o Wielkiej Historii Polski

Bardzo wysoko oceniam inicjatywę Oficyny Wydawniczej "Fogra" wydania 10-tomowej Wielkiej Historii Polski w opracowaniu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest to forma szczególnie dobra i trwała uczczenia rocznicy 600-lecia odnowy krakowskiej Akademii. Przez długie dziesiątki lat naszej dramatycznej historii (1939-1989) dzieje nasze były przedmiotem rozlicznych manipulacji, stąd ogromna potrzeba przywrócenia w społeczeństwie zaufania do historii i do wolnej nie z zewnątrz kierowanej debaty historyków. Ambitna próba Wielkiej Historii Polski odpowiada na takie właśnie zapotrzebowanie, przeznaczone dla szerokiej publiczności, wprowadza zarazem czytelnika w przystępny sposób w "warsztat" historyka, w źródła od których zależy, w dyskusję między historykami i szkołami historycznymi. Podkreślić należy ogromną staranność wydania z cenną oprawą graficzną, dobrze dobranymi ilustracjami, mapami o walorach dydaktycznych, fragmentami z tekstów źródłowych. Bardzo gorąco wypada życzyć, by rychło ukazały się wszystkie tomy tak ambitnie zakrojonego i potrzebnego dzieła.

prof. Jerzy Kłoczowski

Niemal 70 lat temu ukazały się 3 tomy wydawnictwa "Polska, jej dzieje i kultura", do dziś cenionego. Jednakże w ciągu ponad półwiecza dokonał się ogromny postęp w badaniach: rewelacyjne wykopaliska, nowe dokumenty, odkrywcze metody analizy źródeł, inne sposoby stawiania pytań i ujmowania problemów. Zresztą stało się tak wiele w życiu narodu od 1939 roku.
Zadania przedstawienia pełnego obrazu naszej przeszłości podjęło się grono historyków krakowskich w 10 tomach "Wielkiej Historii Polski", publikowanej przez Oficynę Wydawniczą "Fogra". To ogrom informacji, podawanych jasno i przystępnie. Szata graficzna godna wieku XXI, obfity i świetnie dobrany materiał ilustracyjny, mapy, tabele itp. czynią samo przeglądanie każdego tomu czymś niezwykle instruktywnym i pouczającym, lektura zaś otwiera nowe horyzonty.
Jestem przekonany, że "Wielka Historia Polski", godny spadkobierca przywołanego tu dzieła sprzed lat, służyć będzie godnie co najmniej dwóm pokoleniom.

prof. Aleksander Krawczuk

10-tomowa synteza Wielkiej Historii Polski Wydawnictwa Fogra, pod redakcją Komitetu w składzie: Stanisław Grodziski, Jerzy Wyrozumski i Marian Zgórniak, rysuje się jako duże wydarzenie historiograficzne. Nowa synteza nawiązuje do najlepszych tradycji tzw. "szkoły krakowskiej", wywodzącej się z koncepcji reprezentowanych w XIX stuleciu przez Józefa Szujskiego i Michała Bobrzyńskiego (bynajmniej nie "pesymizm", lecz "realizm" w przedstawieniu dziejów państwa i narodu), a także do dwu "małych" syntez krakowskich, międzywojennej i powojennej (R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, W. Konopczyński) i powojennej, z której wywodzi się trzon autorów omawianej syntezy (...) Na szczególne uznanie zasługują wypróbowane zresztą, doświadczenia techniki wykładu, stosowane w podręcznikach dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, tj. przeplatania go wstawkami tekstów źródłowych, a także bogatą szatą kartograficzną i ilustracyjną. Otrzymaliśmy rzeczywiście modelowy wprost podręcznik akademicki. Szczególnie godną zalecenia okazała się rezygnacja z wykładu "dogmatycznego", monolitycznego, na rzecz wykładu dyskursywnego, uzmysławiającego czytelnikowi, że proces historyczny jawi się nam jako rzeczywistość wieloaspektowa, nakazująca ukazanie jej z różnych punktów widzenia. To wzbudza zainteresowanie, zwłaszcza młodych czytelników, przed którymi odsłania się zaproszenie do dyskusji i podjęcia próby samodzielnego jej zbadania.

prof. Gerard Labuda

Każde pokolenie Polaków ma prawo do własnej, opartej na bieżącym doświadczeniu, wizji swojej przeszłości. Zamysł nowej, zawartej w dziesięciotomowej Wielkiej Historii Polski, pojawił się w Krakowie przy okazji 600-lecia odnowienia najstarszej polskiej uczelni wyższej - Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego realizacja - pięknie i luksusowo wydane przez Oficynę Wydawniczą "Fogra" pierwsze tomy dzieła - zasługują na wysokie wyrazy uznania z paru względów. Jest to - przygotowany przez wybitnych znawców przedmiotu - autorski, oryginalny obraz dziejów ojczystych. Krakowscy historycy postawili sobie przy tym zadanie ambitne, ale wykonywane z powodzeniem: historia Polski opowiedziana jest barwnie, mogą ją poznawać w nowej wersji profesjonaliści i miłośnicy dziejów, uczniowie i studenci. Jakość szaty graficznej idzie w parze z wysokim poziomem rozważań nie stanowiących natrętnej próby przekonania czytelnika do prezentowanych tez. Zgodnie z wymogami nauki autorzy ukazują sprawy sporne, stawiają pytania, Kraków ma zresztą wielkie tu doświadczenie: polska historiografia od wczesnego średniowiecza rodziła się i rozkwitała w grodzie o wyjątkowym znaczeniu w dziejach kultury państwa i narodu. Grono wybitnych uczonych, specjalistów różnych epok skupionych przez Komitet Redakcyjny mający w składzie: Stanisława Grodziskiego, Jerzego Wyrozumskiego, Mariana Zgórniaka, zgodnie z założeniami przedstawionymi w przedmowie, przywraca zaufanie do nauki historycznej u tych wszystkich, którzy poszukują w przeszłości wiedzy użytecznej dla współczesnych polskich pokoleń.

prof. Henryk Samsonowicz

Po zapoznaniu się z dotychczas wydanymi przez Oficynę Wydawniczą "Fogra" tomami Wielkiej Historii Polski i z konspektem jej dalszego ciągu, pragnę stwierdzić, że mamy tu do czynienia z bardzo ambitną i potrzebną imprezą edytorską. Ambitną, ponieważ Fogra sięgnęła po autorów posiadających już utrwaloną pozycję w świecie historycznym, którzy obok wyników najnowszych badań mogli w tej serii uwzględnić własne osiągnięcia naukowe. Potrzebną, gdyż na rynku księgarskim winny istnieć rozmaite wersje naszych dziejów, oparte na indywidualnych kwestionariuszach badawczych. Dodatkowym walorem tej serii jest jej staranna oprawa edytorska, w tym bogata bibliografia oraz ciekawie i niebanalnie pomyślany zestaw ilustracji. Z całego serca życzę powodzenia temu przedsięwzięciu.

prof. Janusz Tazbir

Ogromnie jestem wdzięczny za wspaniały prezent w postaci Wielkiej Historii Polski. To, co na pierwszy rzut oka uderza i wyróżnia tę Historię spośród wielu innych, to jasność wykładu (...) Winszuję, z zapartym tchem czekam dalszego ciągu - zwłaszcza jeśli ukażą się dwa ostatnie tomy, to całość będzie majstersztykiem.

prof. Jacek Woźniakowski

Po upadku Polski w końcu XVIII wieku nasi ojcowie podjęli wielkie dzieło edukacji historycznej narodu. Dzięki licznym przedsięwzięciom naukowym i popularyzatorskim udało im się powiązać z ideą odbudowy niepodległego gmachu Polski nie tylko elitę narodu, ale i najszersze rzesze społeczeństwa. Podjęta ostatnio przez zespół historyków krakowskich, w związku z jubileuszem 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, inicjatywa wydania 10-tomowej Wielkiej Historii Polski zdaje się wyraźnie nawiązywać do tamtej tradycji.
W sposób kompetentny, ale zarazem bez zbędnego bagażu erudycyjnego Autorzy tego opracowania wprowadzają Czytelnika w tajniki naszej narodowej przeszłości, wykorzystując do tego nadto - co bardzo cenne! - bogate zbiory ikonografii narodowej. Nowoczesna w formie, klasyczna w jasności wywodów, Wielka Historia Polski przybliża nam naszą dalszą i bliższą przeszłość. W epoce trwających prac mających nas przygotować do wejścia do Unii Europejskiej Wielka Historia Polski staje się jeszcze jednym ważnym dowodem naszych wielowiekowych związków z dziejami starego kontynentu, potwierdza naszą nierozerwalną więź z kulturą chrześcijańską.

prof. Franciszek Ziejka

W grudniu 1999 Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna otrzymała nagrodę Best of the European Web przyznaną przez sekcję polską firmy Europe Online.
Multimedialna Encyklopedia Powszechna oraz Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna zostały wyróżnione prestiżową nagrodą PRODUKT ROKU 1998 Magazynu Pc Kurier.

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna oraz Multimedialna Encyklopedia Powszechna wydawnictwa Fogra otrzmały i wciąż otrzymują wiele nagród. Polskie czasopisma komputerowe i internetowe przyjęły je bardzo przychylnie i napisały o nas wiele ciepłych słów. Niektóre z otrzymanych nagród oraz cytatów z pracy zamieszczamy poniżej

Nagroda II stopnia dla Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej 2000 na targach Softarg'99 (22 września 1999)

Nagroda "Witryna Miesiąca" Magazynu Internet

zobacz: http://www.mi.com.pl

Nagroda Super Serwis Magazynu Wirtu@l
zobacz: http://www.wirtual.pl

Nagroda "Buziaka" za najlepszy zdaniem nuczycieli i uczniów program edukacyjny w kategorii programów samokształcacych. Nagroda przyznana na targach Softarg'98 w Katowicach, przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KISS".

Nagroda główna w kategorii programów multimedialnych na III Miedzynarodowych Targach Edukacyjnych w Warszawie (11-13 grudnia 1998).

Napisali o nas

Pawel Wimmer, PCKurier 8/98
"..Wystawienie dzieła tego rodzaju jest bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń kilkuletniej historii polskiego Internetu, które można porównać z takimi kamieniami milowymi, jak bezpłatny numer dostępowy czy darmowa poczta..."

Rzeczpospolita, Łukasz Gołębiewski
"... Niemal rok minął od publikacji PWN i na rynek trafia właśnie nowa, konkurencyjna encyklopedia przygotowana przez krakowską oficynę Fogra. Jest to pozycja znacznie bogatsza zarówno merytorycznie, jak i graficznie od dzieła PWN i ma szansę powtórzyć sukces tamtej encyklopedii..."

Gazeta Wyborcza, Marcin Kaczmarczyk
"... Wielką zaletą encyklopedii jest ogromna ilość połączeń hipertekstowych... Całość to bardzo dobra, profesjonalnie zrobiona encyklopedia multimedialna..."

PC Magazine, Bożena Kosińska
"... Autorzy wyposażyli Multimedialną Encyklopedię Powszechną w przyjazny i atrakcyjny graficznie interfejs z rozbudowanymi możliwościami wyszukiwania haseł oraz tzw. hipertekstowy system połączeń pomiędzy poszczególnymi hasłami, a także częściami encyklopedii..."

Enter, Mariusz Wawer
"... Już pierwszy kontakt z programem wywiera na użytkowniku bardzo pozytywne wrażenie, w miarę zagłębiania się w jej materię wrażenie to umacnia się."

 

 

 
 

 

 

 

 

 


© 2012 Fogra Oficyna Wydawnicza , Krakow.