FOGRA - TWOJA OFICYNA WYDAWNICZA

 

 

Fogra

 

 

Rozmiar: 11250 bajtów

WYRÓŻNIENIA

Zobacz kto i w jaki sposób nagradzał i wyróżniał nasze publikacje

KONTAKT

Napisz do nas. Dzięki Twoim uwagom nasze strony i nasze publikacje mogą być jeszcze lepsze

 

 

Lubię polski

Lubię polski Podręcznik LUBIĘ POLSKI! 1 otwiera serię książek do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Zawarte w nich materiały zostały opracowane na podstawie pionierskich badań Autorki nad specyfiką nauczania języka polskiego w warunkach emigracyjnych i uwzględniają najważniejsze postulaty zgłaszane przez uczniów, rodziców i nauczycieli, zaangażowanych w działalność polskich szkół w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Australii.
Lubię polskiLubię polski
Lubię polskiPowstaniu książek towarzyszyły stałe konsultacje z pedagogami pracującymi w szkołach amerykańskich według programów dwujęzycznych oraz ESL, którzy testowali i oceniali proponowane rozwiązania metodyczne.
Lubię polskiLubię polski
Lubię polski LUBIĘ POLSKI! 1 is the first course in a series designed for children learning Polish as their second language. Based on the author's pioneering research into teaching Polish abroad, it meets the practical requirements of young students, their parents and teachers at Polish community schools in the USA, Great Britain and Australia.

The course has been prepared in consultation with teachers working at American bilingual and ESL schools, who have carefully tested and assessed its methodology.
Lubię polski Przykładowa strona z podręcznika z lekcją pierwszą.
Lubię polski W klasach szkół polonijnych dzieci reprezentują często zróżnicowany poziom znajomości języka - jedni rozpoczynają naukę z dobrą znajomością języka polskiego wyniesioną z domu, inni dobrze radzą sobie z rozumieniem polszczyzny w bezpośredniej komunikacji, ale mają trudności z czytaniem nawet krótkich i prostych tekstów po polsku. Z potrzeby ułatwienia pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych, zrodził się pomysł opracowania czytanek Lubię czytać po polsku. Mogą być one wykorzystywane równolegle z podręcznikiem lub służyć jako materiał dodatkowy, przeznaczony do realizacji na późniejszym etapie pracy z książką. - Agnieszka Rabiej - autorka
Lubię polskiLubię polski

 

 

 

 

 

 


© 2012 Fogra Oficyna Wydawnicza , Krakow.